▪ Aktuality     

Prezentácia výskumných projektov na konferencii The International Association for Research in L1 Education (ARLE)
v Lisabone, Portugalsko, 2019


Prezentácia výskumov v rámci projektov: VEGA 1/0353/18 Implicitné jazykové znalosti dieťaťa mladšieho školského veku; VEGA 1/0095/18 Umelecká hodnota, trivialita, brak a gýč v literárnej, výtvarnej a hudobnej tvorbe pre deti a mládež a projektu APVV-15-0273 Experimentálne overovanie programov na stimuláciu exekutívnych funkcií slaboprospievajúceho žiaka (na konci 1. stupňa školskej dochádzky) – kognitívny stimulačný potenciál matematiky a slovenského jazyka na zahraničnej konferencii v Lisabone (Portugalsko, 2019).


Languages and texts: learning and developmental approaches

The 12th conference of the International Association for Research in L1 Education

June 26-28, 2019, Universidade NOVA de Lisboa (Portugal)


Výsledky výskumov prezentovali prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc., a Mgr. Dávid Dziak v príspevku s názvom Children´s understanding of a prosocial literary role model a doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD., v príspevku What slow and/or innacurate readers report on how they learn from text.


Program a abstrakty príspevkov sú dostupné na: https://arle.conference-system.com/reports-conf/ARLE%202019#